POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

    • powierzchnianiezabudowana.png

    POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

    Powierzchnia niezabudowana wybierana jest, gdy posiadasz stoisko zaprojektowane indywidualnie. 

    Jest to tzw. "goła podłoga" do której obowiązkowo należy uiścić opłatę infrastrukturalną oraz zamówić niezbędne media (np. podłączenie prądu).