Celem spotkania jest zapoznanie z możliwościami wykorzystania technologii przyrostowego wytwarzania w produkcji m.in. form wtryskowych oraz wyrobów z tworzyw polimerowych.

Spotkanie pozwoli na rozwój platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowymi oraz biznesem narzędziowo-przetwórczym.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.


HARMONOGRAM:
10:00 - 10:10 - Otwarcie

10:10 - 10:50 - Wykorzystanie technologii przyrostowych do wytwarzania narzędzi przetwórczych wyrobów małoseryjnych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

11:00 - 11:45 - Technologia DMLS w budowie wkładek z chłodzeniem konformalnym – omówienie zalet i wad technologii na wybranych studiach przypadku, FADO Sp. z o.o.

12:00 - 12:45 - Innowacyjna, hybrydowa Technologia Obróbki  Metalu SLM + Frezowanie w Jednej  Przestrzeni Roboczej, APX Sp. z o.o.

13:00 - 13:45 - Zastosowanie modeli quick cast tworzonych przy użyciu technologii Stereolitografii w procesie odlewania metodą wosku traconego, Shapers Polska Sp. z o.o.

14:00 - 14:30 - Nowoczesne sposoby wytwarzania narzędzi z wykorzystaniem druku 3D w NX CAD/CAM/CAE, CAMdivision Sp. z o.o.

14:40 - 15:10 - Produkcja krótkoseryjna wyrobów z tworzyw sztucznych bez wykorzystania narzędzi oraz oprzyrządowania przy zastosowaniu technologii SLS, BIBUS MENOS Sp. z o.o.

15:20 - 15:50 - Zastosowanie narzędzi specjalnych wytworzonych w technologii FFF czyli jak druk 3D może zmieniać produkcję, OMNI3D Sp. z o.o.

16:00 - 16:30 - Druk 3D Innowacyjną Metodą Wsparcia Produkcji Butelek w CP Glass, VERASHAPE


Więcej o programie merytorycznym Targów INNOFORM znajdziecie TUTAJ