O salonie

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to temat, który nie schodzi z ust osób zawodowo związanych z przemysłem oraz jest jednym z głównych kierunków strategicznego myślenia o rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Ostatni wydany przez Komisję Europejską plan działań na rzecz GOZ jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu i wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i zasobooszczędności do 2050 roku.

 

Tematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego i recyklingu tworzyw przewijała się podczas minionych edycji INNOFORM®. Ponieważ rozwój branży formierskiej jest bezpośrednio związany z przetwórstwem tworzyw i ich recyklingiem, organizatorzy postanowili pójść jeszcze dalej i w części ekspozycji wyodrębnić Salon Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Aby produkcja i użytkowanie tworzyw nie wpływały w negatywny sposób na środowisko naturalne, konieczne są ciągłe działania zmierzające do przetwarzania i ponownego wykorzystania jak największej ilości tworzyw sztucznych. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przedsiębiorców posiadających w swojej ofercie maszyny, narzędzia, materiały oraz usługi, służące rozwojowi recyklingu.

NOW_2060.jpg

Zakres tematyczny:

 • Producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń, a także peryferiów
 • Technologie recyklingu tworzyw (mechaniczne i chemiczne)
 • Zbiórka i zagospodarowanie odpadów
 • Podmioty zajmujące się tematyką Ecodesigne
 • Producenci regranulatów - recyklerzy tworzyw
 • Dostawcy regranulatów (firmy handlowe)
 • Jednostki B+R/Centra B+R zajmujące się tematyką recyklingu tworzyw
 • Doradcy i konsultanci z obszaru recyklingu tworzyw oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Logistyka
 • Organizacje branżowe
 • Organizacje odzysku
 • Systemy monitoringu
 • Specjalistyczne laboratoria